Είδαμε και αποείδαμε για να ακουμπήσουμε το κουτί και να βρούμε τι έχει μέσα! Σήμερα όμως αρχίσαμε να διερευνούμε πιο εντατικά! Και…καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα: